sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Hus på Hjellestad (2)

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soveromsavdeling og solarium. Prosjekt under bygging

 

Arbeidsrom 

 

 

 
 
  Situasjonsplan

Tomta er nordvendt og brattlendt.Ved å legge tilkomst og parkering mot aust bevarer ein den lysaste delen av arealet til opphald.

Stovedelen er klart orientert mot den beste utsynssektoren.
U-forma på huset gir eit usjenert uterom, eit atrium, som åpnar seg mot sør og vest.

Atriet gir eit "ekstra" rom i huset, beskytta mot nordavinden.

 

 

 
       
  Modellperspektiv.

Huskroppen dannar eit skille mellom inngangstunet og det private uterommet. Uterommet er sørvendt.

Dobbelgarasje i underetasjen gjer at ein ikkje tar verdifullt tomteareal til eigen garasje.

Toppetasjen inneheld arbeidsrom med panoramautsyn. Etasjen har  direkte utgang til terreng og hage.

 

 
       
  Plan av hovudetasje

 

 

 

 

       
  Plan av underetasje

 

 

 

 
     

 
  
 

Inngangsparti

 

 

Til topp side