sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Villa i Bergen, ideprosjekt (2)

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ideskisse for villa på utsiktstomt.

Ombygging av eldre trehus, der berre kjellaretasje og fundament blir brukt vidare.


 

 

     

Perspektiv frå gata, fotomontasje
 

 
     
     

Fasade mot vest
 

 
     
  Til topp side  

Fasade mot aust