sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Lyngheisenteret

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Informasjonsbygning for landskapsvernområdet på Lygra i Lindås - ein vegvisar til lyngheikulturen på den norske vestkysten.

Det europeiske lyngheiområdet strekk seg frå Lofoten i nord til Portugal i sør, og området på Lygra har vekt internasjonal interesse.

Senteret vart åpna av dronning Sonja i 2000.
I 2001 fekk landskapsvernområdet UNESCOs kulturlandskapspris.

 

  Fleire trekk ved bygningen er inspirert av ideen om ressurssnittet, eit begrep eg hadde utvikla tidlegare og publisert i m.a. UNESCOs tidsskrift MUSEUM.

Les artikkelen "Museum for a Heath Culture" i MUSEUM 2/1978 her.

  Ressurssnittet: Eit tverrsnitt gjennom kulturlandskapet som 
viser samanhengen mellom fysiske kulturminne og ressursar i 
lyngheia.
Dette var dei elementære vilkåra for tallause hushald i området
   

 

 
     
 

2 etasjar på tils. 940 m2 inneheld vestibyle, matstove, kjøkken, undervisningsrom, kontor, kinosal, utstilling m.m.

Planlagt som sakshandsamar for Arkitektgruppen Cubus AS.
Samarbeidande arkitekt:
Bertram D. Brochmann
 Interiørbilde: Frå vestibyle og matstove

     
  Det traktforma volumet skaper 
ei rørsle som er retta utover - 
mot hovudsaka, landskapet.
  Frå inngangstunet  
  Bygningen er publisert også i
"Byggekunst" nr. 7/2003

Foto: Bertram D. Brochmann
og Arne Ingvaldsen

Til topp side